අප අමතන්න

ස්පර්ශය ලබා ගන්න!

අපගේ වෘත්තීය විකුණුම් සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායම ඔබට පැය 24 කින් ප්‍රතිචාර ලබා දෙනු ඇත,

ලිපිනය

අංක 3 ෂොංවාන් පාර, සිංලින්, ජිමෙයි දිස්ත්‍රික්කය, ෂියාමන්, ෆුජියන්, චීනය

අමතන්න

+ 86-592-6218617
+ 86-178-8032-0846 (WhatsApp)

ස්කයිප්

zhang.amyled

තැපෑල

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න